KONCEPCJE

Część koncepcyjna pracy nad projektem stanowi dla nas, jeden z ważniejszym etapów w procesie
projektowym, dlatego dział, który pokazuje nasz sposób myślenia postanowiliśmy przerzucić na nasz drugi projekt

ARCHILAB 

sukcesywnie będziemy tam uzupełniać bazę projektów powstałych w ramach pracowni IDCODE, oraz podejmować inne tematy w wymiarze bardziej teoretycznym.