Kompleks biurowy w Gdyni

Realizowane etapy: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Biuro projektowe: AHR